Ymweld a ni

Edrych drost Abermaw mae’r olygfa o lleoliad St Ioan yn werth y siwrna fyny’r rhiw.

Oriau Agor

Mae St Ioan ar agor rhwng 10:00yn and 16:00yp dydd Llun i didd Gwener ac o 11:00yb tan 16:00yp ar dydd Sul.

Prisiau Ymweld

Nid yw Sant Ioan yn codi tâl am ymweld.  Mae’r Eglwys ar agor am ddim i bawb i ymweld â hi. Mae gennym flwch rhodd y tu mewn yn y wal yn agos at y prif ddrws a byddem yn annog ymwelwyr i adael rhodd ac i llenwi’r llyfr ymwelwyr.

Sut i cyraedd St Ioan

Os eich fod yn defnyddio llywion â lloeren defnyddiwch cod post LL42 1AG – hwn yw’r un fwyaf agos i St Ioan.

Parcio

Mae maes parcio cyfyngedig ar gael yn Sant Ioan i ymwelwyr. Gwybodaeth am y meysydd parcio agosaf yn Abermaw fel a ganlyn (gwybodaeth gywir ym Ebrill 2015):

Maes Parcio Mannau Mannau Anabledd Bysiau Arhosiad
Ffordd Jiwbili 43 3 Short
Black Patch (wrth yr Arcêd Difyrion) 121 3 10 Long
Prif Faes Parcio (wrth y Ganolfan Hamdden a Gorsaf Bad Achub) 557 5 Long
Promenâd 450 Long

Prisiau ar gyfer y Maes Parcio Arhosiad Byr yw:

Hirdeb Arhosiad Cost Trwy’r Flwyddyn
Hyd at 1 awr £1.00
Hyd at 2 awr £2.00
Hyd at 3 awr £3.00

Oriau gorfodi ar gyfer y Maes Parcio Arhosiad Byr yw Haf: 08:00-18:00, Gaeaf 10:00-16:30.

Prisiau ar gyfer y Meysydd Parcio Arhosiad Hir yw:

Hirdeb Arhosiad Cost Haf Cost Gaeaf
Hyd at 4 awr £3.00 £2.00
Hyd at 8 awr £4.50 £3.00
Hyd at 12 awr £6.00 £4.00
Hyd at 24 awr £7.50 £5.00

Oriau Gorfodi Meysydd Parcio Arhosiad Hir yw 24 awr.