Darlleniadau

Rydym yn defnyddio Llithiadur yr Eglwys Yng Nghymru i benderfynu pa darlleniadau i gael mewn gwasanaeth. Gall y rhain, fodd bynnag, cael i newid gan ddibynnu os bydd angen gwasanaeth gwahanol ar y dydd Sul. Dewch yn ôl rhag ofn eu bod wedi newid!

Blwyddyn C 2015/2016

Suliau Yn Ystod Adfent

Sul Dyddiad Destament Hen Salm/Cantigl Destament Newydd Efengyl
1af o Adfent 29/11/15 Jeremeia 33. 14-16 Salm 25. 1-10 1 Thesaloniaid 3. 9-13 Luc 21. 25-36
2ail o Adfent 06/12/15 Baruch 5. 1-9 neu Malachi 3. 1-4 Cantigl: Benedictus (Luc 1. 68-79) Philipiaid 1. 3-11 Luc 3. 1-6
3ydd o Adfent 13/12/15 Seffaneia 3. 14-20 Cantigl: Eseia 12. 2-6; neu Salm 146. 5-10 Philipiaid 4. 4-7 Luc 3. 7-18
4ydd o Adfent 20/12/15 Micah 5. 2-5a Cantigl: Magnificat (Luc 1. 47-55) neu Salm 80. 1-7 Hebreaid 10. 5-10 Luc 1. 39-45, [46-55]

Suliau Yn Ystod Nadolig a Ystwyll

Sul Dyddiad Destament Hen Salm/Cantigl Destament Newydd Efengyl
1af o Nadolig 27/12/15 1 Samuel 2. 18-20, 26 Salm 148 neu 148. 7-14 Colosiaid 3. 12-17 Luc 2. 41-52
2ail o Nadolig 03/01/16 Jeremeia 31. 7-14 Salm 147. 12-20 Effesiaid 1. 3-14 Ioan 1. [1-9,] 10-18
1af o Ystwyll 10/01/16 Eseia 43. 1-7 Salm 29 Actau 8. 14-17 Luc 3. 15-17, 21-22
2ail o Ystwyll 17/01/16 Eseia 62. 1-5 Salm 36. 5-10 1 Corinthiaid 12. 1-11 Ioan 2. 1-11
3ydd o Ystwyll 24/01/16 Nehemiah 8. 1-3, 5-6, 8-10 Salm 19 neu 19. 1-6 1 Corinthiaid 12. 12-31a Luc 4. 14-21
4ydd o Ystwyll 31/01/16 Eseciel 43.27 – 44.4 Salm 48 1 Corinthiaid 13. 1-13 Luc 2. 22-40
Gweddnewidiad 07/02/16 Exodus 34. 29-35 Salm 99 2 Corinthiaid 3.12 – 4.2 Luc 9. 28-36, [37-43]

Suliau Yn Ystod Garawys

Sul Dyddiad Destament Hen Salm/Cantigl Destament Newydd Efengyl
1af o Garawys 14/02/16 Deuteronomium 26. 1-11 Salm 91. 1, 2, 9-16 neu 91. 1-11 Rhufeiniaid 10. 8b-13 Luc 4. 1-13
2ail o Garawys 21/02/16 Genesis 15. 1-12, 17, 18 Salm 27 Philipiaid 3.17 – 4.1 Luc 13. 31-35
3ydd o Garawys 28/02/16 Eseia 55. 1-9 Salm 63. 1-8 1 Corinthiaid 10. 1-13 Luc 13. 1-9
Sul y Mamau 06/03/16 Exodus 2. 1-10 neu 1 Samuel 1. 20-28 Salm 34. 11-20 neu Salm 127. 1-4 2 Corinthiaid 1. 3-7 neu Colosiaid 3. 12-17 Luc 2. 33-35 neu Ioan 19. 25-27
5ed o Garawys, Sul y Dioddefaint 13/03/16 Eseia 43. 16-21 Salm 126 Philipiaid 3. 4b-14 Ioan 12. 1-8
6ed o Garawys, Sul y Blodau 28/03/16 Eseia 50. 4-9a Salm 31. 9-16, [17, 18] Philipiaid 2. 5-11 Luc 22.14 – 23.56 neu Luc 23. 1-49

Suliau Yn Ystod Pasg

Sul Dyddiad Destament Hen Salm/Cantigl Destament Newydd Efengyl
Dydd y Pasg 27/03/16 Actau 10. 34-43 neu Eseia 65. 17-25 Salm 118. [1, 2,] 14-24 1 Corinthiaid 15. 19-26 neu Actau 10. 34-43 Ioan 20. 1-18 neu Luc 24. 1-12
2ail o Pasg 03/04/16 Exodus 14. 10-31; 15. 20, 21 Salm 118. 14-29 neu 150 Actau 5. 27-32 Ioan 20. 19-31
3ydd o Pasg 10/04/16 Seffaneia 3. 14-20 Salm 30 Actau 9. 1-6, [7-20] Ioan 21. 1-19
4ydd o Pasg 17/04/16 Genesis 7.1-5, 11-18; 8. 6-18; 9. 8-13 Salm 23 Actau 9. 36-43 Ioan 10. 22-30
5ed o Pasg 24/04/16 Baruch 3. 9-15, 32 – 4.4 neu Genesis 22. 1-18 Salm 148 neu 148. 1-6 Actau 11. 1-18 Ioan 13. 31-35
6ed o Pasg, Sul y Gweddiau 01/05/16 Eseciel 37. 1-14 Salm 67 Actau 16. 9-15 Ioan 14. 23-29 neu Ioan 5. 1-9
7ed o Pasg, Sul ar ol y Dyrchafael 08/05/16 Eseciel 36. 24-28 Salm 97 Actau 16. 16-34 Ioan 17. 20-26

Suliau Yn Ystod Pentecost

Sul Dyddiad Destament Hen Salm/Cantigl Destament Newydd Efengyl
Dydd y Pentecost 15/05/16 Actau 2. 1-21 neu Genesis 11. 1-9 Salm 104. 24-34, 35b neu 104. 24-36 Rhufeiniaid 8. 14-17 neu Actau 2. 1-21 Ioan 14. 8-17, [25-27]
Sul y Drindod, 1af wedi’r Pentecost 22/05/16 Diarhebion 8. 1-4, 22-31 Salm 8 Rhufeiniaid 5. 1-5 Ioan 16. 12-15
2ail wedi’r Pentecost / Drindod 1 (Priodau 4) 29/05/16 1 Brenhinoedd 18.20-21, [22-29,] 30-39 Salm 96 Galatiaid 1. 1-12 Luc 7. 1-10
3ydd wedi’r Pentecost / Drindod 2 (Priodau 5) 05/06/16 1 Brenhinoedd 17. 8-16, [17-24] Salm 146 Galatiaid 1. 11-24 Luc 7. 11-17
4ydd wedi’r Pentecost / Drindod 3 (Priodau 6) 12/06/16 1 Brenhinoedd 21.1-10, [11-14,] 15-21a Salm 5. 1-8 Galatiaid 2. 15-21 Luc 7.36 – 8.3
5ed wedi’r Pentecost / Drindod 4 (Priodau 7) 19/06/16 1 Brenhinoedd 19. 1-4, [5-7,] 8-15a Salm 42; and/or 43 Galatiaid 3. 23-29 Luc 8. 26-39
6ed wedi’r Pentecost / Drindod 5 (Priodau 8) 26/06/16 2 Brenhinoedd 2. 1, 2, 6-14 Salm 77. [1, 2,] 11-20 Galatiaid 5.1, 13-25 Luc 9. 51-62
Thomas, Apostol 03/07/16 Habacuc 2. 1-4 Salm 31. 1-5 Effesiaid 2. 19-22 Ioan 20. 24-29, [30, 31]
8fed wedi’r Pentecost / Drindod 7 (Priodau 10) 10/07/16 Amos 7. 7-17 Salm 82 Colosiaid 1. 1-14 Luc 10. 25-37
9fed wedi’r Pentecost / Drindod 8 (Priodau 11) 17/07/16 Amos 8. 1-12 Salm 52 Colosiaid 1. 15-28 Luc 10. 38-42
10fed wedi’r Pentecost / Drindod 9 (Priodau 12) 24/07/16 Amos 8. 1-12 Salm 52 Colosiaid 1. 15-28 Luc 10. 38-42
11eg wedi’r Pentecost / Drindod 10 (Priodau 13) 31/07/16 Amos 8. 1-12 Salm 52 Colosiaid 1. 15-28 Luc 10. 38-42
12ed wedi’r Pentecost / Drindod 11 (Priodau 14) 07/08/16 Amos 8. 1-12 Salm 52 Colosiaid 1. 15-28 Luc 10. 38-42
13eg wedi’r Pentecost / Drindod 12 (Priodau 15) 14/08/16 Eseia 5. 1-7 Salm 80. [1, 2,] 8-19 Hebreaid 11.29 – 12.2 Luc 12. 49-56
14eg wedi’r Pentecost / Drindod 13 (Priodau 16) 21/08/16 Jeremeia 1. 4-10 Salm 71. 1-6 Hebreaid 12. 18-29 Luc 13. 10-17
15ed wedi’r Pentecost / Drindod 14 (Priodau 17) 28/08/16 Jeremeia 2. 4-13 Salm 81. 1, 10-16 neu 81. 1-11 Hebreaid 13. 1-8, 15-16 Luc 14. 1, 7-14
16eg wedi’r Pentecost / Drindod 15 (Priodau 18) 04/09/16 Jeremeia 18. 1-11 Salm 139. 1-6, 13-18 neu 139. 1-8 Philemon 1-21 Luc 14. 25-33
17eg wedi’r Pentecost / Drindod 16 (Priodau 19) 11/09/16 Jeremeia 4. 11-12, 22-28 Salm 14 1 Timotheus 1. 12-17 Luc 15. 1-10
18ed wedi’r Pentecost / Drindod 17 (Priodau 20) 18/09/16 Jeremeia 8.18 – 9.1 Salm 79. 1-9 1 Timotheus 2. 1-7 Luc 16. 1-13
19eg wedi’r Pentecost / Drindod 18 (Priodau 21) 25/09/16 Jeremeia 32. 1-3a, 6-15 Salm 91. 1-6, 14-16 neu 91. 11-16 1 Timotheus 6. 6-19 Luc 16. 19-31
20ed wedi’r Pentecost / Drindod 19 (Priodau 22) 02/10/16 Galarnad 1. 1-6 Galarnad 3. 19-26 neu Salm 137 neu 137. 1-6 2 Timotheus 1. 1-14 Luc 17. 5-10
21ain wedi’r Pentecost / Drindod 20 (Priodau 23) 09/10/16 Jeremeia 29. 1, 4-7 Salm 66. 1-12 2 Timotheus 2. 8-15 Luc 17. 11-19
22ain wedi’r Pentecost / Drindod 21 (Priodau 24) 16/10/16 Jeremeia 31. 27-34 Salm 119. 97-104 2 Timotheus 3.14 – 4.5 Luc 18. 1-8
Sul y Beibil (Priodau 25) 23/10/16 Eseia 45. 22-25 Salm 119. 129-136 Rhufeiniaid 15. 1-6 Luc 4. 16-24

Suliau Yn Ystod Y Deyrnas

Sul Dyddiad Destament Hen Salm/Cantigl Destament Newydd Efengyl
1af o Deyrnas 30/10/16 Eseia 1. 10-18 Salm 32. 1-7 2 Thesaloniaid 1. 1-12 Luc 19. 1-10
2ail o Deyrnas 06/11/16 Job 19. 23-27a Salm 17. 1-8, [9] 2 Thesaloniaid 2. 1-5, 13-17 Luc 20. 27-38
Remembrance Sul 13/11/16
Crist y Brenin, 4ydd o Deyrnas 20/11/16 Jeremeia 23. 1-6 Salm 46 Colosiaid 1. 11-20 Luc 23. 33-43

Blwyddyn A 2016/2017

Suliau Yn Ystod Adfent

Sul Dyddiad Destament Hen Salm/Cantigl Destament Newydd Efengyl
1af o Adfent 27/11/16 Eseia 2. 1-5 Salm 122 Rhufeiniaid 13. 11-14 Mathew 24. 36-44
2ail o Adfent 04/12/16 Eseia 11. 1-10 Salm 72. 1-7; [18, 19] Rhufeiniaid 15. 4-13 Mathew 3. 1-12
3ydd o Adfent 11/12/16 Eseia 35. 1-10 Salm 146. 5-10 neu Cantigl: Magnificat (Luc 1. 47-55) Iago 5. 7-10 Mathew 11. 2-11
4ydd o Adfent 18/12/16 Eseia 7. 10-16 Salm 80. 1-7, [17-19] Rhufeiniaid 1. 1-7 Mathew 1. 18-25