Addoli

Rydym yn cymryd rhan mewn patrwm wythnosol o weithgareddau addoli sy’n digwydd drwy  Eglwysi Bro Ardudwy.

Yn St Ioan ein nod yw cael gwasanaeth addoliad y Sul sy’n gyfeillgar i deuluoedd sydd naill ai’n Moliant Foreol neu’r Gwasanaeth Cymun.

Mae’n prif wasanaeth addoliad ar dydd Sul ar hyn o bryd yn dechrau am 11:30 am.