St Dewi

Wedi’i leoli yn agos at yr harbwr, cafodd Eglwys Dewi Sant ei adeiladu fel Capel Anwes gyfer Eglwys Santes Fair. Blaen mewn adeiladu heb unrhyw rhwysgfawriaid yr adeiladau eglwysig arall, mae St Dewi yn adeilad croesawgar a thawel wedi ei leoli o fewn ardal brysur o Abermaw. Yn ystod misoedd yr haf Dewi Sant wedi arfer wedi stondinau codi arian wedi ei lleoli o amgylch ei tu allan a hefyd y tu mewn.