Eglwysi’r Bro

Mae Eglwysi Abermaw yn rhan Plwyf Bro Ardudwy sy’n cwmpasu ardal o Llandecwyn yn y gogledd i Bontddu yn y de.

Mae gennym gwahanol hunaniaethau ond diben cyffredin – i addoli Duw, tyfu ei eglwys a caru’r byd.

Er mwyn adlewyrchu diwylliant dwyieithog yr ardal hon, mae Gymraeg a Saesneg yn cael eu defnyddio mewn addoliad yn rhan fwyaf o’n heglwysi. Peidiwch â phoeni – pa bynnag iaith a ddefnyddir, ni fydd gennych unrhyw broblem yn dilyn y gwasanaeth gan fod ein hadnoddau yn ddwyieithog ac mae’r holl bregethu yn Saesneg.