Rhoi

Mae’r Plwyf yn gwbl ddibynnol ar haelioni ein cynulleidfaoedd, a hefyd pobl Llanaber ac Abermaw ac wrth gwrs y nifer o ymwelwyr sy’n ymweld â ni. Mae haelioni roi yn cael ei fynegi mewn amrywiaeth o ffyrdd o rhoi amser rhydd i helpu rhedeg digwyddiadau neu roi ariannol.

Er bod y dudalen hon yn ymwneud â rhoi ariannol, mae na ffyrdd a mynegiadau eraill o roi y gallwch gymryd rhan  i gyfrannu at ein bywyd Plwyf.

Mae’n gwrs bwysig cofio hefyd ein bod ni ddim yn derbyn unrhyw gyllid tuag at ein costau gweinidogaeth a’n costau cynnal a chadw adeiladau o ffynonellau allanol.

Rhoi Rheolaidd

Rydym yn defnyddio cynllun Rhoi Rheolaidd yr Eglwys Yng Ngymru o’r enw Rhoi yn Syth.  Mae mwy o wybodaeth am ein cynllun cyfrannu rheolaidd ar gael yma.

Rhoi Ar-lein

Isod mae ffurflen ar gyfer rhoi ar-lein, mae na gwahanol cronfeudd genom ni sydd yn derbyn rhoddion, cliciwch ar “I would like to designate this donation to a specific fund” i weld y cronfeudd sydd ar gael.  Ymddiheiriadau fod yr ffurflen yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd:

Gwybodaeth rhodd

Hoffwn roi rhodd yn y swm o:

£100£50£20£10Arall
Hoffwn i ddynodi rhodd hwn i gronfa benodol

Hoffwn rhodd hwn i ailadrodd awtomatig bob mis

Rhodd Teyrnged

Gwiriwch yma i gyfrannu er anrhydedd neu cof am rywun

Gwybodaeth Rhoddwyr

Enw Cyntaf:
Cyfenw:
Ebost:
Peidiwch â dangos fy enw yn gyhoeddus. Hoffwn aros yn ddienw
Rhowch fi at eich rhestr bostio
Ffôn:

Cyfeiriad Rhoddwr

Cyfeiriad:
Cyfeiriad 2:(optional)
Dref/Dinas:
Gwlad:
Cod Post:
Rwyf yn drethdalwr yn y DU ac mae fy rhodd yn gymwys ar gyfer Cymorth Rhodd.