Gwirfoddoli

Ni allem weithredu heb dîm ymroddedig o wirfoddolwyr sy’n cynnal llu o dasgau gwahanol yn ystod yr wythnos neu cyn, yn ystod ac ar ôl un o’n gwasanaethau.  Isod mae rhestr fer o dimau a thasgau y mae ein gwirfoddolwyr yn ymgymryd â hwy.

Gweithgareddau Dydd Sul

 • Tîm Croesawu
 • darllen
 • Te a Choffi
 • Addoli Plant
 • Casglu

Gweithgareddau wythnosol

 • trefnu blodau
 • ymweld
 • glanhau press
 • wyddi cynnal a chadw
  garddio
 • Golchi a smwddio dillad
 • Codi arian ar gyfer achosion da
 • Codi arian ar gyfer eglwysi Dewi Sant a Sant Ioan

Hoffech chi gymryd rhan a dod yn un o’n gwirfoddolwyr?