Codi Arian

Mae gennym nifer o achosion gwahanol ac amrywiol rydym yn codi arian ar gyfer.  Ymhlith ein achosion presennol yw:

  1. Cymorth Cristnogol Argyfwn Ffoaduriaid
  2. Grwp Cymorth Ffoaduriaid Gogledd Cymru

Mae gennym hefyd achosion agosach i adref rydym yn hefyd yn codi arian am.

Mae 2015 hefyd wedi dangos i ni beth y gellir ei wneud o fewn cymuned i godi arian ar gyfer ein gweinidogaeth ac adeiladau eu hunain.  Mae’n cronfeydd codi arian ar hyn o bryd yn y meysydd hyn yn cynnwys:

  • Cronfa Gweinidogaeth yr Esgob (yn cynnwys cost weinidogaeth yn yr ardal)
  • Cronfa Cloc Sant Ioan (yn cynnwys atgyweirio a chynnal a chadw’r cloc)
  • Cronfa Adeilad Dewi Sant (yn cynnwys cynnal a chadw ac atgyweirio i Dewi Sant)
  • Cronfa Adfer Organ Sant Ioan (yn cynnwys costau adfer a thrwsio’r Organ Pip yn St Ioan)