Cyngerdd Hermitage Ensemble

Dychwelyd i’r ardal ar gyfer cyngerdd un-tro arbennig yn Eglwys Sant Ioan, Abermaw,  fydd yr Hermitage Ensemble ar Ebrill 18, 2016 am 7:30 o’r gloch.
Mae Hermitage Ensemble yn cynnwys unawdwyr o theatrau a chwmnïau cyngerdd o St Petersburg – Kirov Opera a Ballet, Theatr Opera Maly, Cyngerdd St Petersburg ac eraill. Mae maint y grŵp yn amrywio yn ôl y gerddoriaeth y maent yn canu – rhwng pedwar a chwech o gantorion fel arfer sydd yn cymryd rhan ym mhob cyngerdd.
Bydd lluniaeth ar gael hefyd.
Mae rhagor o wybodaeth am y Ensemble Hermitage ar gael yma.
Bydd tocynnau ar werth wrth y drws neu ar-lein ddilyn y dolenni isod.

Gadael Ymateb