Cyngerdd Cor Meibion Bro Dysynni

Bydd Côr Meibion Bro Dysynni yn perfformio mewn cyngerdd yn Eglwys Sant Ioan ar Ebrill 2, 2016 am 7:30 pm.
Bydd lluniaeth ar gael hefyd.
Mae rhagor o wybodaeth am Côr Meibion Bro Dysynni ar gael yma.
Bydd tocynnau ar werth wrth y drws neu ar-lein ddilyn y linciau isod.

Gadael Ymateb