Cloc yn gweithio eto!

Gall Ysbryd cymunedol fod yn beth gwych ac fu digon ohono o gwmpas Abermaw yn ystod yr wythnosau diwethaf.
Fel y mae pawb wedi sylwi, nid oedd y cloc ar Sant Ioan wedi gweithio ers mis Ebrill 2015 (yn aros yn sownd am 11:20) a £3,000 oedd yn ofynnol er mwyn cael ei hatgyweirio i gweithio’n iawn.
Er bod y gynulleidfa fechan wedi ceisio ei orau i godi’r arian yn ystod y misoedd diwethaf ynghyd â nifer o roddion ar-lein drwy’r safle yma, daeth yn amlwg bod angen rhywfaint o help ychwanegol.

 

Guradu Parchedig Linda Baily derbyn rhodd o £1,235.10 o Hayley Jocelyn, Stephan Gladstone, Lisa Shaw a Dexter

Guradu Parchedig Linda Baily derbyn rhodd o £1,235.10 o Hayley Jocelyn, Stephan Gladstone, Lisa Shaw a Dexter

Wnaeth nifer o grwpiau bach ymroddedig ac unigolion o fewn y gymuned penderfynu i cael gafael â’r broblem a cynal nosweithiau codi arian a theithiau cerdded noddedig ac ynghyd â rhodd sylweddol oddi wrth Gyngor Tref Abermaw o £1000 cafodd y swm o arian oedd ei angen i drwsio’r cloc ei gyrraedd.
Daeth dau peirianwyr o Smith of Derby i Sant Ioan ddydd Llun diwethaf a dydd Mawrth (5ed a 6 Hydref) i wneud yr holl o’r gwaith atgyweirio helaeth yn y siambr glychau a cafodd y cloc ei ailgychwyn ar brynhawn dydd Mawrth.  Yr ydym yn awr yn obeithiol, yn dilyn gwaith atgyweirio hwn, bydd yr offer yn y siambr glychau yn parhau i weithio am gryn nifer o flynyddoedd i ddod.

 

Cloc St Ioan Abermaw yn cael i drwsio

Cloc St Ioan yn cael i drwsio

Rydym wrth gwrs yn hynod ddiolchgar i bawb sydd wedi cyfrannu yn eu hamser a’u harian i’r achos hwn i atgyweirio rhan eiconig o Abermaw a bod y ffrwyth eu llafur yno i bawb eu gweld pan fydd pobl yn edrych i weld faint o’r gloch ydi hi pam mae nhw yn y dref!

Gadael Ymateb