Cloc yn gweithio eto!

Gall Ysbryd cymunedol fod yn beth gwych ac fu digon ohono o gwmpas Abermaw yn ystod yr wythnosau diwethaf. Fel y mae pawb wedi sylwi, nid oedd y cloc ar Sant Ioan wedi gweithio ers mis Ebrill 2015 (yn aros yn sownd am 11:20) a £3,000 oedd yn ofynnol er mwyn cael ei hatgyweirio i gweithio’n iawn….

Read More

Apêl i’r Cloc

Ers mis Rhagfyr 2014 / Ionawr 2015, roedd llawer o bobl yn cerdded o amgylch y dref wedi sylwi bod cloc y dref ar Sant Ioan wedi bod yn gweithio’n ysbeidiol. Yn ystod mis Ebrill 2015 ddaru’r cloc stopio weithio. Daeth peiriannydd o Smith of Derby i geisio cael o i gweithio eto. Er bod…

Read More