Apêl i’r Cloc

Ers mis Rhagfyr 2014 / Ionawr 2015, roedd llawer o bobl yn cerdded o amgylch y dref wedi sylwi bod cloc y dref ar Sant Ioan wedi bod yn gweithio’n ysbeidiol.

Yn ystod mis Ebrill 2015 ddaru’r cloc stopio weithio. Daeth peiriannydd o Smith of Derby i geisio cael o i gweithio eto. Er bod y peiriannydd yn llwyddiannus wnaeth o nodi y byddai siawns mawr y byddai’n rhoi’r gorau i weithio eto.

Yn ystod ei ymweliad fe gwirio yn drylwyr y mecanwaith y cloc ei hun (sydd yn gweithio) ac y gwiail trosglwyddo a gerau sydd wedi eu lleoli y tu ôl i’r wynebau’r cloc. Mae’n ymddangos bod oedran wedi dal fyny o’r diwedd gyda’r gerau a gwiail sydd wedi eu lleoli y tu ôl i’r wynebau’r cloc. Mae hyn yn rhan benodol o’r cloc yn agored i’r gwynt y tu mewn i’r siambr glychau a chyn 7 mlynedd yn ôl, roedd nifer fawr o adar yn defnyddio’r tu mewn i’r siambr glychau fel tir nythu!

I gael gerau a gwiail i’w trwsio fydd o’n gostio £3,000. Yr ydym yn awr yn felly yn lansio apêl am roddion tuag at gyrraedd y nod hwn i gael y cloc yn ôl yn gweithio.

Mae ffurflen Rhoi ar-lein ar gael yma.

I wneud yn siwr fod eich rodd yn cyrraedd apêl y cloc dewisiwch “I would like to designate this donation to a specific fund” ar y ffurflen a wedyn “Barmouth Town Clock Appeal”.  Ymddiheiriadau fod yr ffurflen yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd.

Gadael Ymateb